Marketing polityczny

Wyobraź sobie sondaże, w których prowadzisz z miażdżącą przewagą nad konkurentami. Słupki poparcia, które nieustannie rosną i nie zamierzają przestać. Wyborców, którzy gdyby mogli, nosiliby Cię na rękach. Taką właśnie magiczną moc ma marketing polityczny. Marketing, bo jesteś „produktem”, który warto pokazać światu...

Sprawimy, że wyborcy Cię pokochają. Bezwarunkowo.


1. Co to jest marketing polityczny?

Aby zrozumieć, czym jest marketing polityczny, wystarczy przyjąć nieco kontrowersyjne założenie, że polityk jest... produktem. Takim samym jak miliony innych, które zalegają na półkach hipermarketów. W związku z tym, podlega on takim działaniom jak one. Wprowadzenie go na rynek wymaga przeprowadzenia badań sondażowych, określenia strategii postępowania, a następnie szeroko zakrojonej akcji promocyjnej.

2. Jaki jest cel marketingu politycznego?

Cel jest prosty i jasny: wygrać wybory i (co najmniej) utrzymać poparcie. Aby jednak dotrzeć na szczyt, należy wcześniej wykreować odpowiedni obraz kandydata, wyróżnić go na tle nieraz gigantycznej konkurencji i zająć się intensywnie jego promocją.

3. Kto zamawia u nas usługi marketingu politycznego?

  • ci, którzy zamierzają ubiegać się o różnego rodzaju urzędy i stanowiska, począwszy o szczebla samorządowego, poprzez Sejm, aż po Europarlament
  • ci, którzy piastują już określone stanowiska i chcą utrzymać lub zwiększyć dotychczasowe poparcie
  • ci, którzy chcą szybko, bezboleśnie i bez strat w sondażach wydobyć siebie lub ugrupowanie partyjne z sytuacji kryzysowej
  • ci, którzy wiedzą, jak wielką rolę w polityce odgrywa odpowiedni wizerunek

4. Dlaczego warto zlecić nam tego rodzaju kampanię marketingową?

  • bo jesteśmy profesjonalni i dyskretni – działamy niejako „w tle”, nieustannie monitorując postępy naszych Klientów
  • bo wiemy, jak skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych
  • bo mamy udokumentowane doświadczenie w promowaniu polityków
  • bo potrafimy wyprodukować dowolne materiały wyborcze, ściśle dostosowane do konkretnych kampanii wyborczych
  • bo specjalizujemy się nie tylko w mediach tradycyjnych, lecz także elektronicznych, z internetem na czele (to w tym ostatnim tkwi ogromny potencjał, który pozwoli Ci odnieść sukces wyborczy)